Regenboog sokken bij volle maan

Copyright: de Maan

Heuse regenboog sokken
aangetrokken, koude voeten
lieten me sokken zoeken
toen vond ik deze
met de veel geprezen
veelkleurigheid, komt mooi uit
in de maand van ´pride´.

Hmmm, leuk geknutselde strofe voor een versje, maar nee, vanavond maar eens niet met de waan van de dag in zee. O jee, het rijmen gaat van voort lijkt het wel, is er dan toch weer opzet in het spel?

Had vandaag een meest eenvoudige en tegelijkertijd allesomvattende gewaarwording betreffende de vergankelijkheid van het bestaan. Karin en ik waren vanavond naar zee gegaan, zwommen wat en aten een avondmaal op het strand, waarna we huiswaarts gingen. Lopend over het zand richting auto was er opeens diepe verwondering dat er überhaupt van manifestatie sprake was, dat ik daar moest lopen om die manifestatie mogelijk te maken. En als ik dood neerval, valt de gehele wereld met mij mee. Dit riep geen angst op, dit benadrukte veeleer de kostbaarheid van het huidig beleven.

De gewoonte mens is reactief, denkt van alles, trekt draden van betekenis in de geest. Puur gewaarzijn ziet dit, is niet reactief, denkt niet, trekt geen draden. De manifestatie is een verhaal waarbinnen huidig beleven de penpunt is die het verhaal schijnbaar schrijft. Maar er wordt niets geschreven, want alles vergaat onmiddellijk, ook al wil het geheugen anders doen geloven.

We zwommen bij hoogtij, een uur later had de zee zich alweer flink teruggetrokken. Geheugen en vergelijkingsdrift maken daar een verhaal van, maar in feite is er niets gebeurd. Ik zag een vogel vliegen maar bewoog ie wel? Moest denken aan de steeds vaker opduikende filmpjes op het internet van vogels, en ook vliegtuigen, die stil en onbeweeglijk in de lucht hangen.

Leven is lijden en lijden is het gevolg van begeerte. Dat beweerde de Boeddha en ik vermoed dat een mens niet meer hoeft te beseffen om vrij te zijn. De gehele wereld lijkt ingericht om de bewoners ervan de gekte in te drijven. Die drijfjacht kan echter alleen als begeerte een rol speelt, anders zijn de machtswellustelingen niet in staat een persoon te manipuleren. Jawel, kan de lezer tegenspreken: via angst. Maar begeerte en angst vormen een koppel, zijn onafscheidelijk. Zonder begeerte geen angst.

Volle maan. Deze was opmerkelijk groot toen ik tegen tien uur vanavond langs de kust reed en de gele bal net boven de horizon van de Atlantische Oceaan was gerezen. Mij viel de onzin in de kustlijn ´Iers´ te noemen. Ik keek ook niet naar een Ierse maan. Ik kijk feitelijk nooit naar iets dat wie dan ook toebehoort, hoeveel borden en hekken mij ook anders willen doen geloven.

In de ochtend weer naar zee. Zondag, waarschijnlijk veel publiek. Vaak is het strand vrijwel verlaten, dan is er geen afleiding en ruimte voor verstilling. Met veel volk is het ook genieten, beschouw ik vreugdevolle taferelen, alsook mij neiging over mensen te oordelen. Oordelen vermoeien mij, maar ze komen ongevraagd op en sterven pas als ik hun ijdelheid doorzie. Mooie gelegenheid hiervoor.

In Ierland klinken geluiden over verplichte vaccinatie. Daar willen we niet op wachten. Ons wonen in het huidig huis staat al langere tijd onder druk; de landlord wil ons eruit hebben en via procedures hebben we dit steeds weer weten te voorkomen. De deadline is nu in september, zowel Karin als ik zijn de procedures goed zat. De dreiging van vaccinatieplicht daarbij heeft ons overtuigd: we zijn klaar met Ierland. Europa lijkt in de slipstream van deze waanzin mee te gaan, maar geheel zeker zijn we hiervan niet. Toch genoeg reden om ons te oriënteren op landen buiten de EU.

De regenboog sokken gaan zo uit, de volle maan ook, als de diepe droomloze slaap tevens mij laat verdwijnen.

.

Het Grote Ontwaken

Een reeds zeer zorgwekkende toestand gaat van kwaad tot erger, met gezwinde spoed, en opeens breekt alle opgepotte spanning open in een hartelijke schaterlach; ken je dat? Er vindt een subtiele relativering binnen de innerlijke energiehuishouding plaats, en het voelt als genade. De wereld draait nog altijd schizoïde programma´s af, en je ziet in een moment van diep besef al je weerstand tegen de gekte vallen.

¨We moeten mensen wakker zien te krijgen¨ was ook mijn ambitie gedurende lange tijd nadat de covidhoax een aanvang had genomen. Vervolgens zag ik dat de meest absurde waanzin, van ´bovenaf´ opgelegd, werd gevreten door ´het volk´. Mijn besef is nu dat bovenaf net zo min als het volk bestaat. Er bestaat louter oprechte waarneming, en afwijken hiervan heet leugen.

Karin en ik luisterden zo een vijf jaar terug, nadat ik net ontdekt had hoe je via de computer in Ierland Nederlandse televisieprogramma´s kon bekijken en beluisteren, tijdens het in elkaar zetten van een legpuzzel naar programma´s als De Wereld Draait Door of het praatprogramma van Eva Jinek. Karin en ik erkennen dat we bar weinig weten van menselijke culturen en de wereldgeschiedenis, maar we vonden het beiden niet moeilijk om te zien dat Matthijs van Nieuwkerk en Eva Jinek volstrekt bevooroordeeld met hun gasten omgingen. Onze kennis van zaken was rationeel niet nodig om intuïtief te weten wat die gasten uitspookten. Linkse rakkers worden graag rijk; links en rechts is een valse politieke symboliek an sich.

Dat celebraties graag neuken weten we, en ze krijgen veel gasten dus veel keus. Teevee als een bordeel, maar dan achter de schermen. Bij Matthijs zag ik vaker mooie dames die op zich niks bijzonders te vertellen hadden. Dealtje. Ik vind het geen probleem als iemand graag veel seks wil hebben, maar als het het programma aanbod op de Nederlandse teevee bepaalt heb ik er genoeg van.

Eva Jinek heeft ook wel iets met seks, maar ik weet niet zo goed hoe. Freek Vonk, die met alligators omgaat, wist dat wel. Ze zijn uit elkaar gegaan, Freek bleef alligators ontmoeten en Jinek bleef Hilarische Clinton adoreren. En ja, de Clintons en seks, dat is energetisch het meest verderfelijk verhaal dat een mens verzinnen kan. En dan heb ik het niet over een sigaar en een stagaire.

Eva Jinek was pertinent tegen iedereen die het belang van vaccines weersprak. Eva noemde ze onverantwoordelijk en had steeds weer gasten aan tafel die het met haar argumenten voor haar waanzin eens waren. Het waren niet Eva en Matthijs natuurlijk, het waren de geconditioneerde ponskaarten in hun breinen. Omdat ze carrière wilden. Omdat ze eigenbelang hoger achten dan zuiver bewustzijn. Daarom zitten ze er nog. O nee, Matthijs heeft zichzelf naar de Filistijnen geneukt. Maar dit laatste is geen slecht ding. Matthijs leefde altijd met een enorme doodsangst. En die angst, dat weet iedereen diep van binnen, is gemaakt door een slecht geweten. His chance to come clean.

De wereld bestaat niet werkelijk, want als ik er onderdelen van onderzoek vind ik louter flauwekul. En weet je wat ´flauwekul´ etymologisch betekent? Zwakke teelbal. Geen kloten. Hoe vrouwen dan flauwekul kunnen verkopen, daar weet de transgenderindustrie vast wel wat op.

Fearmongering houdt je in de matrix. Trap er niet in. Zie in ieder moment van angst welk beeld erbij hoort en neem, door louter waarnemen, afstand van dat beeld. Eigenlijk is afstand nemen hier geen werkwoord. Getuige zijn, zonder wegkijken, is genoeg, dan neemt valsheid afstand van jou. Ik heb het niet over een verdelende ingreep of oplossing. Onzin kan eenvoudig niet blijven in het stille open oog. Satanisten zijn bang voor Licht. Daarom zijn ze ook bang voor de Vrouw.

Ik deel het idee niet dat de globalisten alle macht willen en daarom doen wat ze doen. In wezen zijn het bange wezens die de werkelijk confrontatie met het Licht en de Vrouw vrezen. Daarom moet alles dat Licht, Vrouw en Onschuld is dood. Dus komen ze aan onze kinderen. En ik besef ten volle dat iedere ouder die hierin meegaat en de kinderen opoffert aan masker, afstand, spuit en transgender ideologie, reeds gevangen zit in het web van de waanzin. Verdriet voelen hoort bij een gebeurtenis, niet bij een groep zombies, dit is wat mijn schaterlach beseft.

Wat schat de lezer zelf in? Hoeveel mensen zijn werkelijk wakker? Maakt het uit hoeveel het er zijn voor wat ik doe? Nee. Daarom hou ik me niet bezig met of ´we´ gaan winnen of verliezen. Zoiets bestaat niet. Ik verlies mezelf als ik Waarheid uit het oog, zo mijn bestaan verlies. David Icke zei dit al vele jaren voordat de lockdown het grote offensief van de satanisten bloot legde: de waarheid zeggen is integriteit, kent niet de overweging of er iemand is die je geloven zal.

Als ik denk aan willekeurig wie uit mijn verleden dan ook, of ik er goed mee was of dat ik me slecht met die persoon gedroeg, ik voel liefde en ik voel tegelijkertijd dankbaarheid dat ik niet verplicht ben me met harteloosheid en domheid op te houden.

Er bestaat een zekere tegenstrijdigheid in mij die in feite geen strijd bevat, louter een tegenstelling is waar goed mee te leven valt. De tegenstrijdigheid zou zijn: Gewaarzijn is altijd al Waarheid, hoezo nog een wereld verbeteren? De tegenstelling zegt: na mijn schaterlach wens ik een ieder nog altijd het beste, met redden heeft liefdevolle actie niets uitstaande.

Liefde is onverdeeld. Liefde denkt niet, weegt niet af. Als ik verlangen voel is er een object en onmiddellijk mijn belang. Werkelijke liefde kent dat belang niet, zo ken ik mijn zonde.

Zonde is niet gemaakt door de welke kerk dan ook. Zonde is werkelijk de val van de mens, weet ieder mens zelf. Daarna zien we kerken pas ontstaan, om de verdeeldheid nog een tandje op te voeren. Je zou er bijna paranoia van worden. En ik ben niet bang, tenzij ik een gedachte geloof. Wakker is wakker is wakker, en daar komt geen vals programma bij.

Integriteit kent geen plek om zich op te houden, daarom kan het geen valsheid ontwijken. Dit betekent totale confrontatie, niet door agressie, maar door ontwijken te weigeren.

Helden zijn leuk maar redden niemand. De enige held is oprechtheid zelf, simpel, ongeacht wat je gelooft. Oprecht geloof wordt sociaal beschaafd door goede gesprekken, de cultuur van censuur bewijst daarentegen volkomen de werkelijke gedaante van de angsthazen die willen heersen. Iedereen die hier in stinkt laat ik vallen, niet als ziel, wel als wezen om op te bouwen.

.

Het kan altijd nog gekker met de Woke shit

Dit is de foto die de HEMA gebruikt als banner op het Twitter account van het bedrijf. Best een goede foto, maar zien we hier nu alweer de promotie van de Woke waanzin? Als de banner niet overtuigt, dan toch wel de tompouce.

Ik heb vandaag weer iets geleerd over de machinaties hier achter. Pakweg 1.5 % van de wereldbevolking identificeert zich als transgender; in de winkels wordt voor een veel grotere groep koopwaar met Woke signatuur aangeboden. Daarvan wordt dan het meeste niet verkocht, zou je zeggen, waarom zien we het dan toch? Ik zal het uitleggen.

Wel eens gehoord van het Corporate Equality Index (CEI)? Ik vernam hier afgelopen dag voor het eerst over. Het is een soort Woke credit score. The Human Rights Campaign Foundation (HRC), een politieke lobby groep, houdt zich hiermee bezig en zendt jaarlijks vertegenwoordigers naar bedrijven. Die geven bedrijven de opdracht een bepaalde hoeveelheid producten van de Woke agenda zichtbaar aan te bieden in hun winkels. Als een bedrijf hier niet in meegaat wordt het bestraft: investeringen worden terug getrokken, Woke activisten worden op hun winkels afgestuurd en advertentie campagnes worden stopgezet. Ook wie nog zaken met zulk een bedrijf blijven doen zullen worden gestraft. Dat verklaart ook de andere bijzondere spullen die we tegenwoordig, anders dan vijf jaren terug, in een winkel als de HEMA vinden.

Wat opvalt is dat het logo van Easytoys opent met een vormgeving die sterk doet denken aan symbolen die binnen de pedofielen wereld gangbaar zijn.

Het HRC richt zich met het CEI, de Woke credit score, niet alleen op winkels, maar ook op staten, gemeenten en scholen. Daarom komen we overal het gif, dat ze gaarne verspreiden, tegen. En wie sponsort deze club? Jawel, daar is hij weer: de George Soros Open Society Foundation.

Na de start van de covidhoax zagen we opeens, vanuit alle windrichtingen, aanvallen op geestelijke en lichamelijke gezondheid ontstaan, waarbij de oorlog in de Oekraïne en de zogenaamde ´vluchtelingen´ stroom een plaats hebben, omdat beleidsmakers zo voor de vrede zijn. In werkelijkheid wordt de natuurlijke samenhang van gemeenschappen overal ter wereld ernstig bedreigd. En mensen zien het nog niet?

Feitelijk was tijdens het eerste jaar van lockdown en overige knetter gestoorde maatregelen al duidelijk dat het beleid erop gericht was, recht in een ieders smoelwerk, de waanzin te tonen van wat werd doorgedrukt.

Hetzelfde gebeurt als men Volodymyr Zelensky, de mislukte komiek die graag een kernoorlog met Rusland wil beginnen, een toespraak laat houden in Hiroshima. It´s right in your face.

De oorlogsmachine is dom, kostbaar en destructief voor betrokken volkeren; het militair-industrieel complex en de globalisten, als ik die al als twee partijen moet zien, spinnen er garen bij. De belastingbetaler betaalt voor allerhande zaken die tegen zijn en haar belang zijn, maar de democratie is allang dood. Ook het World Economic Forum en de Bilderberg Groep hebben hun invloed binnen vele overheden verzekerd. Zoals Klaus Schwab zei: ¨We have penetrated the cabinets¨. In your face, de hele tijd.

Vladimir Poetin is niet de kwaaie pier zoals de propagandamachine hier in het Westen hem neer wil zetten. Hij is een toonbeeld van geduld en verdraagzaamheid gebleken toen de NAVO, tegen gemaakte afspraken in, jaar in jaar uit steeds verder haar invloedssfeer richting de Russische grens uitbreidde. Toen Poetin de maat vol achtte zou hij de misdadiger zijn. Natuurlijk niet! En het Oekraïense volk mag bloeden van het Westen, al die blauw-gele vlaggetjes van verblinde sociale media gebruikers ten spijt.

Ik was zeer gecharmeerd van een bericht uit Rusland dat ik laat in de avond tegenkwam. Het was Natasha from Russia with Love.

Met regelmaat kunnen we beelden zien die werkelijk goed doen, omdat ze tonen dat niet een enkeling, maar de massa begint door te krijgen wat op deze planeet gaande is. Korte filmpjes die tonen dat terrassen, van horecabedrijven die alleen pinpas betaling toestaan, leeg blijven. En ik denk nu weer aan de lange rijen voor kassa´s in supermarkten omdat men weigert bij machines af te rekenen. De groei van alternatieve media is ook fantastisch, reden waarom het AIVD valse praatjes over complot theorieën de wereld inzendt als de theorieën allang werkelijkheid zijn geworden. De agenda van de Cabal voert de snelheid van uitvoering op alle gebieden op, complete schaakborden worden in de hemel door chemtrails geweven, en zo een gemanipuleerde zak bedorven uien van de AIVD komt dan vertellen dat diegenen die dat waarnemen een gevaar voor de samenleving zijn. Zo hebben ze in Australië een klein ventje schiettuig in handen gegeven, mocht hij even mee knallen, en toen was er weer reden het wapenbezit, voor de veiligheid van de gemeenschap vanzelfsprekend, terug te dringen. In werkelijkheid komt het gevaar van wie zo spreken.

Woke, dat is doorgedraaide shit mensen. Eerst heb je een gezond kind, dan gaat ie door het Woke schoolsysteem, en dan denkt ie dat zijn piemel eraf moet, of dat ie er juist een moet hebben. Woke herken je aan één overheersend element: tegen-natuurlijk. Gelovige mensen zeggen in dat geval: tegen God. En zo is het: Woke is, in al zijn hoedanigheden, satanistisch, en wie dit niet zien noemen zich wakker. Newspeak. Waarheid is leugen, leugen is waarheid.

Dit jaar zal, dit lijkt me zeer waarschijnlijk, beslissend zijn voor de al dan niet toekomst van de mensheid. Ontwaken, in de werkelijke zin van het woord, betekent je mens zijn ten diepste omarmen, wat een spirituele aangelegenheid is. Het zal hierbij niet van geloof in een diepere dimensie afhangen, nee, de mens zal de diepere dimensie als grond (ook wel On-grond genoemd omdat het metafysisch is) van bestaan in moeten nemen of de matrix neemt bezit van de persoon en maakt er een onmens van, of doodt deze.

De On-grond is Gewaar Zijn, ons diepste Wezen. Bewustzijn is goddelijk, maar heeft nog altijd een object in zicht, is daarmee vergankelijk. Gewaar Zijn is Bewustzijn gewaar, Bewustzijn kan echter niet bewust zijn van Gewaar Zijn. Zo liggen de verhoudingen. Bewustzijn sterft, Gewaar Zijn is ongeboren en zal nooit sterven. Wees reeds Wakker, Verblijf als Gewaar Zijn.

.

Sigrid Kaag, een veeg teken

Het programma College Tour, gepresenteerd door Twan Huys, uitgezonden door de Nationale Propaganda Omroep (NPO), had Sigrid Kaag onlangs op bezoek. Een videofragment was ingelast waarin haar dochters hun zorg uitspraken dat Sigrid hetzelfde lot zal zijn beschoren dat Els Borst het leven ontnam. De suggestie van de dochters was: ma, stap uit de politiek, zoek een andere baan. Nederland zou haar niet verdienen. Dat was het moment voor Sigrid om emotie te tonen en twee tranen weg te pinken. Tranen die er overigens niet waren, maar voor het effect maakte ze met de wijsvinger van haar linkerhand een vegende beweging onder beide ogen als teken van diepe ontroering. Ze gaf daarop aan altijd naar haar kinderen te luisteren.

Oké, dus ze gaat de overstap naar het World Economic Forum (WEF) maken, lijkt me. Ze was onlangs nog bij een Bilderberg Conferentie, waar ook geheime gesprekken plaats vinden; de timing is prima nu er zoveel vragen over de geheimzinnigheid rondom de twee ´praatclubjes´ rijzen.

De NPO wilde de ernst van de bedreigingen kracht bijzetten door te spreken over de man die met een fakkel aan haar deur had gestaan, omdat hij graag een dialoog met mevrouw wilde. De man heet Max en staat bekend als een geweldloze burger met kritische zin. Ander voorbeeld was de keer dat Kaag in het land was en bedreigd zou zijn, wat echter uit geen enkele van de vrijgekomen beelden bleek. Wel zien we op beelden dat Kaag probleemloos en zonder beveiliging haar honden uitlaat. En dat is een wonder, want destructie is haar beleid, leugen haar specialisme. We kennen de toeslagenaffaire nog, want er is niks van opgelost. Dit zei mevrouw er, met andermaal matig toneelspel, zo een 2 jaar geleden over.

Het betreft acteerwerk dat we ook van leden van het koningshuis kennen, als ons verteld wordt dat we niet normaal moeten maken wat niet normaal is, waarna abnormaal toch de norm wordt met medewerking en de handtekening van de koning. De totale destructie van het land heeft sinds dit filmpje van Minister Kagedis, die door Misleiding-Precedent Rutte (zonder actieve herinnering eraan) op haar wenken wordt bediend, onverminderd voortgang gekend. Is daarin vrijwel niet gehinderd geweest door de leden van de Tweede Slaapkamer, en was er wel sprake van werkelijke oppositie, dan was daar altijd nog cipier Vera Bergkamp om de microfoon uit te zetten.

Vrouwtje Kaag klaagt dus over onveiligheid en stalkers, maar wat is de werkelijkheid? Ze wil in het privéleven van alle Nederlanders dringen, weten waar u uw geld aan uitgeeft, inzage in uw bankzaken, totale controle.

Er zijn mensen die denken dat het goed is als Kaag snel vertrekt, maar dat suggereert dat we er dan iemand voor terug krijgen die al snel meer deugt. Dit lijkt me onzin. Door de jaren heen zien we dat staatsmannen tot droplulletjes met tunnelvisie zijn gedegradeerd, staatsvrouwen tot huppelkutjes met de intuïtie van een doperwt zijn verworden, dit alles als gevolg van een prima uitgestippeld programma waarbinnen nieuwe politici als Pavlov hondjes succesvol worden afgericht.

Het politieke bedrijf is gek op polarisatie, argumentatie doet er steeds minder toe. Liever framen dan bewijzen, dat toont de praktijk van alledag. En ik erger me speciaal aan de weekheid van reactie als er een aperte leugen is verkondigd en de wet geschonden, en de persoon achter de interruptie microfoon dan niet genadeloos de leugen en misdaad aantoont, maar slappe zinsneden begint te delibereren als ´het is toch wel een beetje gek…´, ´ik kan niet geloven dat…´ of ´ik hoop dat u de volgende keer…´ enzovoorts, enzovoorts, enzovoorts. Ik maak hieruit op dat in beginsel goed bedoelende en aanvankelijk stevige intenties, door het misselijkmakend klimaat zonder integriteit, in feite al zijn afgezwakt tot ´zou het mogelijk zijn dat…´ vaagheden waar niemand wat aan heeft, en die zeker het verval van het land niet stoppen zullen.

Ik ben geen voorstander van haat. Ik acht het vermogen misdadigers te vergeven als een diepgaand en vrijmakend Besef, dat zowel dader als slachtoffer ten goede komt. Maar vergeven rijmt pas als de misdadiger gestopt is met misdaden te plegen, anders voel ik allereerst de plicht hem of haar hiermee te laten stoppen. Vrouwtje Kaag heeft nog niet door wat ze aanricht. Vele politici zijn te dom om in te zien waar ze aan meewerken, als Kaag wel inziet aan welke agenda ze meewerkt, dan is haar brein goed genoeg hiervoor, maar mist ze het Hart om de omvang van haar dwaling te kennen. Dan kun je huilen zonder tranen, dit is een veeg teken.

.

Pedofilie en corruptie

Nog altijd zijn mensen verrast als hen verteld wordt dat er pornografisch lesmateriaal op scholen aan kinderen wordt voorgelegd. De seksualisering van minderjarigen viert hoogtij, en zoveel mensen slapen nog.

Op 5 juni 2020 schreef in op mijn weblog Bodemloze Beeldentuin al, dat the World Health Organisation 4-jarige kinderen wil laten masturberen. Ik had daarbij een link geplaatst naar betreffend document, maar het document achter de link is ondertussen door het WHO verwijderd. Ik heb het document gelukkig voor download geschikt gemaakt. Op pagina 40 leest u het volgende:

Voor een uitgebreidere beschouwing kun je terecht bij mijn Engelstalig artikel Sexual Domination.

Net als met het coronabedrog, is er nu ongeloof als mensen toch niet mis te verstane aanwijzingen te zien krijgen die tonen dat onze kinderen in groot gevaar verkeren. Daarom was ik blij dat Marcel de Graaff, lid van het Europees Parlement, in de Tweede Kamer eens flink zijn mond open trok. Vrouwtje Bergkamp vond dit niet zo leuk, maar Marcel heeft niets van zijn woorden terug genomen.

De Europese Unie krijgt er hier flink van langs. Opmerkelijk dan toch dat David Martin zeer onlangs juist daar zijn toespraak over de corruptie rond corona en vaccines deed, en meermalen applaus sorteerde. Beter laat dan nooit. Luister maar eens goed.

Maar terug naar de kinderen. Waarom is Demmink nooit vervolgd? Waarom zit Micha Kat in de bak? Waar zijn alle spoorloze kinderen gebleven? Waarom wordt hier niet dringend, diepgaand en met veel mankracht onderzoek naar gedaan? Omdat Nederland een pedofielenstaat is. Top producent van kinderporno.

Niet alleen Nederland is in en in ziek. Waar heeft de satanistische sekte geen voet aan de grond gekregen? Laat mij twee indringende gesprekken met de lezer delen. Ik leid niks in, laat de video´s voor zichzelf spreken.

Tijdens de lockdown heb ik me meermalen verbaasd dat mensen niet zagen wat hier gebeurde. Karin en ik dachten: dat zal veranderen als ze aan de kinderen komen. Maar dit gebeurde niet: men zette de kinderen maskers op, liet ze afstand bewaren en gaf ze gifspuiten! En nu, met porno in de schoolboeken, drag queens die schamel gekleed voorlezen, genderverwarring die geschapen wordt, gaat menig ouder in de waanzin mee. Kinderen staan te twerken op een podium en er wordt voor hen geklapt, alsof dit fantastisch mooi en goed is. Ik heb sterk de indruk dat de inhoud van de spuitjes hebben meegeholpen de waanzin mogelijk te maken.

Is er dan niets waardoor de mensen opstaan? Een goede Ierse vriend van ons zei laatst iets opmerkelijks. Tijdens de lockdown was van alles gesloten: sportscholen, verenigingsgebouwen, kerken, maar the off license, de slijterijen, bleven allemaal open. Want als je die sluit dan staan de Ieren pas op. En dat moest voorkomen worden.

En nu zijn het binnenstromende buitenlanders die de door de belastingbetaler opgebouwde rijkdommen komen innen, alsmede beschikbare woningen. Er wordt geroofd, verkracht en groepsgewijs worden blanken in elkaar getremd. Wat doet de politiek? Verbieden dat die filmpjes online worden gezet, verder niks. De corrupte bende wil overal verdeeldheid zaaien en slaagt daar vooralsnog prima in. Ondertussen, met het zand in de ogen van het volk, kan de kinderhandel voortgang vinden.

Het is buitengemeen walgelijk allemaal, doch dient gezien te worden. Kwaad dat niet erkend wordt, kan niet worden achtergelaten. Wel eens gehoord van Pizzagate? Ik eindig met een docu over de ziekmakende cult van verderf en dood.

Bennebroek roept wat op in mij

Een maand of twee terug kende ik het verlangen zoveel mogelijk oude ansichten en foto´s, in digitale vorm, van mijn geboortedorp Bennebroek te verzamelen. Hedenavond opende ik de map met 231 bestanden en kwamen vele herinneringen in me op. Hieruit is het idee geboren een begin te maken aan het schrijven van een autobiografie. Dit niet omdat mijn leven op zich door iedereen gekend moet worden, maar de autobiografische verhaallijn is een prima kapstok om mijn inzichten in het bestaan aan op te hangen en, naar ik hoop, wat smeuïge verhalen ten beste te geven.

Alvorens ik, begin november 2015, naar Ierland emigreerde, had ik drie maanden om mijn appartement in Haarlem van spullen te ontdoen. Ik verkocht dingen, veel gaf ik weg, en er gingen zaken direct naar de vuilstort. Ik zou naast mijn handkoffer, een gitaar en elektronisch toetsenbord het vliegtuig in meenemen, meer niet. Tijdens de opruiming kwam ik heel veel persoonlijke spullen tegen, waaronder foto´s uit mijn bestaan voor dat moment. Die zijn allemaal bekeken, doorvoeld en de afvalbak ingegaan. Een indrukwekkend proces, louterend.

Geen foto´s van wie dan ook meer hebben, behalve wat digitale exemplaren, dat was een goed gevoel. Als ik nu aan iemand dacht, dan had ik geen foto meer om nog eens op te pakken, en had ik het te doen met louter mijn herinnering. Herinneringen zijn vaag en naar mijn stellige indruk zeer onbetrouwbaar, het subjectieve element maakt het herinnerde verre van objectief. En gaandeweg het leven is een herinnering ook nog eens, binnen mijzelf, aan nieuwe interpretaties onderhevig. Ik kwam met dit besef veelvuldig tot het punt: heeft dit überhaupt ooit wel plaatsgevonden?

De enige zekerheid, zolang ik besta, is dat ik besta en waarneem. Over ´mijn ik´, wat al dubbel is, heb ik heel wat boeken gelezen en ik ben het met de sprekers eens die het ik een illusie noemen. Ik kan mijn ik nooit vinden. Als ik in geestelijke nood verkeerde, en iemand raadde me aan dat ik van mijzelf moest leren houden, dan had ik geen flauw benul hoe zoiets aan te pakken. Ik was toch niet met ons tweeën?

Herinnering staat op zichzelf. Zo zal ik ermee omgaan: uiterst onbetrouwbaar en tevens geschikt voor een goed verhaal. Ik probeer niemand van wat dan ook te overtuigen. Wel zal de lezer een structuur in mijn tekst aantreffen die een zekere stabiliteit vertoont, die van de schrijver van vandaag is. Ik geloof niks van wat ik schrijf, waarom zou de lezer? Ik schrijf als de dichter die ik ten diepste ben, om voelbaar te maken wat geen biografie ooit beschrijven kan. Autobiografie voor de vorm, geloof er maar niks van, en als ik dan toch doorkom, dan heb je je eigen Hart gelezen.

Het begon allemaal toen ik naar wat foto´s van mijn ouders verlangde en mijn broer Erik hierom vroeg. Hij zond me snel de mooiste exemplaren, en hield het daar niet bij, ik kreeg meer familieleden te zien. Toen ben ik op Facebook naar Familie Lips gaan speuren, en vond foto´s van mijn ouders die ik nog nimmer had gezien.

Ik hang niet sterk aan het verleden in het dagelijks leven, maar heb zo mijn dingetjes. Pijnpunten kennen hun begin in het verleden, een obsessie is mijn inziens niets anders dan een pijnpunt dat nog niet doorzien is. Veel muziekmakers beseffen dit en maken muziek die de luisteraars aanspreken als ´zij verstaan mij´. Ze verstaan je niet, ze gebruiken je en trekken je portemonnee leeg, en zuigen je creatieve energie op. Obsessie tot kunst verheven. Vrije creatieve mensen worden in de ban gedaan. Ik zal mijn obsessies geheel erkennen in mijn autobiografie, en wat zal blijken verklap ik nu al: ze houden mijn identiteit in stand zonder welke ik niet zou kunnen bestaan.

Ik zeg erbij: door mijn obsessies langs te gaan en te beschrijven heb ik de wereld als mijn biechtbank aanvaard, wetende dat alleen God in de mens werkelijk luistert.

Voorbijgaand ben ik, en ik voel er geen zorg om, ik vind het leven nog altijd prachtig. Wel heb ik kritiek op de zogenaamde ´spirituelen´ die zich niet druk maken over kinderontvoeringen en kindermisbruik ´omdat alles illusie is´. Ik zal hun kind eens ontvoeren, zien hoe ze dan denken.

Ik heb deze avond twee video´s gedownload die imposant zijn en gaan over het oprollen van de pedofielenmarkt. Die krijgt de lezer zeer binnenkort te zien.

Ik ben niet gehecht aan Bennebroek, maar het is fantastisch om de herinneringen te zien ontwaken als ik de oude ansichten in beeld krijg. Mijn moeder was ook slachtoffer van pedofielen, haar vader en een broer. Alles in mijn leven vanaf hier zal in het teken staan van kinderen redden, terwijl ontzettend veel ouders om mij heen de kinderen, trouw als ze aan gezag zijn, hun ondergang middels seksualisering leren.

Eerst moest de ziel ontkend worden, en daarvoor hadden we de wetenschap en objectiviteit. Toen moesten we de wetenschap vertrouwen die ons vernietigen wil. Joseph Mengele, als een globale agenda.

Offensief van de Schoonheid, dat is waartoe de mens in nood komt. Als de gebruikelijke copingsmechanismen niet meer werken in dit gekkenhuis, juist dan breekt de spirituele dimensie door, waar onze belagers niets van snappen of voelen kunnen. Het enige dat zij snappen is dat het gedood moet worden. Hun agenda is erg slim, hun uitgangspunt oerdom.

Bennebroek bestaat niet. Nederland bestaat niet. Grenzen bestaan niet. En herinnering is vals.

Zo, die zit.

Ik ben in de wereld, niet van de wereld. Ik zie alles, hecht aan niets.

Mijn persoonlijke problemen, zoals mijn dochter niet zien, worden opgelost volgens goddelijk principe en niet omdat ik op persoonlijke maat gediend word. Die eis is vals. Overgave is die eis laten vallen, maar laten vallen is geen werkwoord, het valt als je de waanzin van de eis ziet.

Ik vertrouw God, de God die niet bewezen is. Ik ben ook niet bewezen, toch ben ik er.

God is niet iets ´anders´ buiten de schepping. God is ook niet de schepping zelf. En als je het mij vraagt is God ook geen schepper. De enige schepper is het denken in mij, die er in alle gevallen die ie overweegt volstrekt naast zit. So-Lips-Isme.

Geintje.

Dit geldt voor iedereen als jullie er nog zijn.

Of heb ik jullie allemaal verzonnen en had Gerard Reve gelijk dat God ´anderen´ schiep omdat God zich verveelde?

Ik ben. Dit is geen filosofisch probleem, dit is het Mysterie dat ik lief heb.

Dank Lezer!

.

Tina is dood? No way!

Tina Turner is overleden. Ik herinner me nog de opwinding van de vrouw met een tweedehands klerenwinkeltje (op de locatie in de afbeelding hierboven) in mijn geboortedorp Bennebroek toen ze zag dat Tina Turner er voor kleren kwam kijken.

Geen beeld van Tina.

Geen video van Tina.

Tony Joe White over Tina.

Ik koop geen onzin, en dit is mij genoeg

Foto gemaakt in Zandvoort

De boterzachte Tweede Kamerleden, die allang beseffen dat de democratie dood is, blijven maar naar het microfoontje lopen om nog wat trillingen teweeg te brengen die door de hersenen achter de trommelvliezen van zogenaamden ´verantwoordelijken´ niet met het Hart worden gehoord, maar verwerkt worden om verworpen te worden. Niet om aan te zien en horen. De lijdzaamheid van de interruptors die maar om antwoorden blijven vragen die nooit komen. Dag democratie, het was leuk je gekend te hebben. De werkelijke politiek speelt zich af tijdens Bilderberg en WEF bijeenkomsten, en als nadien betrokkenen gevraagd worden naar de stand van zaken binnen een overleg aldaar, dan zijn ze niet gemachtigd daarover vrij te spreken. Iedere betrokkene weet van de coup waaraan ie meewerkt. In de Tweede kamer spelen ze nog even dat het geen toneelstuk is.

Holistisch dokters worden vermoord. Oprechte artsen worden vermoord. Als je veilig wilt zijn moet je liegen, Hippocrates verraden en meespelen met je dwingelanden.

Het is prima zo, ik ben de tijd voorbij me erover op te winden. Het gaat er niet om hoe lang je leeft, het gaat er om dat je kwalitatief leeft. En kwaliteit is een symptoom van Waarheid.

Jezus Christus is ook vermoord, dat heb je vast wel eens vernomen.

Ze willen nu een maskerplicht voor als de griep uitbreekt, las ik ergens. Ze gaan hun gang maar. Ieder figuur dat mij aanspreekt over gebrek aan masker krijgt van mij te horen dat ik hem of haar niet kan verstaan. En dat ik de harteloze ogen niet geloof.

Goede kans dat de boel nu snel escaleert. Hoewel wel erg veel mensen de klimaat leugen geloven. Objectieve gegevens doen er tegenwoordig bitter weinig toe, de kuddegeest is gevoelig voor groepspatronen en neemt die als waarheid aan. Zelfs als ze zien dat er iets niet klopt, want dan cijferen ze zichzelf graag weg voor het groter belang. Ik vergelijk ze niet meer met schapen, schapen zijn slimmer.

De escalatie verwacht ik omdat de leugens van de media voor steeds meer mensen zichtbaar zijn, en iedere dijkdoorbraak begint met een klein gaatje, maar als dit gaatje groeit, versnelt de boel exponentieel.

Tot op heden is de bevolking erg netjes gebleven. Spreken over tribunalen werd in Nederland niet passend geacht en veroordeeld. Prima, dan kruipt het bloed waar het wel gaan kan na de zoveelste onderdrukking. Dit is geen voorspelling, dit is een natuurlijke zekerheid. Ik zag laatst een man in een video dit uitspreken: als dit ontwaken algemeen is geworden dan doen de beleidsmakers van de afgelopen drie jaren er goed aan uit de buurt van het volk te blijven, want anders… Hij bedreigde niemand, hij besprak een natuurwet, die anderen ook wel karma noemen.

Rashid Buttar is vergiftigd na een interview binnen de mainstream media, na de vergiftiging en vlak voor zijn dood zag zijn lijf er aangedaan uit, maar zijn spirit was als altijd. Een prachtige inspiratie voor deze tijd. De dood is geen probleem, de hel die ze hier willen maken is het probleem. Rashid Buttar toont dat het geen probleem is je leven te geven tegen het werkelijk probleem.

Ik ben vandaag weer gaan schilderen. Ik heb het gevoel dat ik me met veel meer media wil gaan uitdrukken. Niet omdat ik talent heb, eenvoudig omdat ik Hart ben. Dit is voor iedereen genoeg. Ik luister graag naar het Hart, let dan niet op grammatica of andere technische vermogens.

Ik wil hier graag mijn dank aan Rob Scholte uitspreken. Toen ik jaren terug hem in een gedicht had genoemd, had hij dat gedicht geplaatst op Rob Scholte Museum. Ik meende dat ik zijn ego had gestreeld, en nu was de mijne dit ook. Maar sindsdien heeft hij zeer vele van mijn teksten geplaatst, waar zijn ego niets aan heeft. Ik heb Rob nooit in levende lijve ontmoet, maar de aandacht waarmee hij op eigen wijze mijn teksten typografisch omzet naar zijn smaak en Hart, voelt als levend ontmoeten. Ik heb al eerder een tekst geschreven, Roken met Rob heette dat geloof ik, waarin ik preludeerde op onze ontmoeting. Daar is het nooit van gekomen, gezien het beperkt budget van Karin en mij, dus die toespeling zal ik niet maken. Ik heb deze al gemaakt.

Geldproblemen zijn interessant. Ik heb namelijk nooit zonder geld gezeten. Kon altijd wel eens wat lenen als het te gek werd. Het geldtekort heeft altijd in mijn brein gezeten; eten kon ik altijd. Volgens Dr. Joseph Murphy word je rijk als je rijk denkt. Ik vind dat interessant, maar de neiging om in afscheiding en tekort te denken is blijkbaar groot. Ben wel blij te zeggen dat ik me rijk voel. Ik verveel me nooit. Ik vind het leven volstrekt het leven waard.

Ik vind politiek waanzin, dat mag onderhand duidelijk zijn. Ik was nooit een ondernemer en zal vanaf deze dag zien of ik in staat ben geld te maken. Niet met een geldpers, maar creatief geld vergaren dat reeds in omloop is. Ik was er feitelijk al mee begonnen, door kunstboeken die ik voor een euro in een charity shop kocht van de mooiste afbeeldingen te ontdoen, en vervolgens van een passe-partout te voorzien. Ik heb nu een aardige verzameling en ga deze binnen afzienbare tijd aanbieden op een markt in Skibbereen. Kunnen meteen ook al die boeken en cd´s weg die, acht ik bewezen, in dienst van de oplichters staan. Of ben ik een oplichter als ik die rotzooi verkoop? Goeie vraag. Nee. Mensen kiezen zelf.

Had ik al gezegd dat ik blijheid voel? Ja, ik geloof het wel. Ik voel de blijheid van niet weggekeken te hebben van het wereldspel. Ik kreeg tijdens het begin van de lockdown het commentaar van een goede vriend destijds dat ik in een zijstraat was beland. Ik keek naar de wereld, hij noemde het een zijstraat. Ik begreep wel wat hij bedoelde, omdat hij een non-dualistische visie volgde, en dus wel verdelen moest!

Ik verdeelde niet, was de waanzin geheel gewaar, nam mijn tijd voor ieder aspect dat me opviel en wat het met me deed, schreef erover, woonde het uit als het ware, en nu lijkt het genoeg geweest. Ik kan er nog over schrijven, maar ik kan het probleem niet meer zien. De strijd is eruit. Men gaat zijn, haar en alle overige gendergangen maar. Ik koop geen onzin, en dit is mij genoeg.

.

Dankzegging

Woest en scheef, gestoord en schoon
de wereld
die we allen wereld noemen
en die voor een ieder
een andere wereld is.

Meister Eckhart bad tot God:
verschoon mij van God
omdat hij wist
dat God en de wereld niet bestaan
dan als valse concepten.

Tot wie bid ik dan vandaag?
Wie zal mij horen?
Ik word gehoord
telkens weer
en voel me gezegend.

Verlangen
naar wie niet luisteren wilde
is een gebed zonder eind,
wil je gebed verhoord worden
vraag dan geen voorbije zaken.

Alles is hier.
Dichter bij God komen
is de afstand handhaven
die de bidder aanbidt,
niet uit beeld wil, conflict.

Alle kerken storten in,
alle concepten vallen,
geen identiteit blijft
en dan God aanroepen
om je lijf te redden?

God is als de dood,
laat niets van je heel,
G eboorte,
O nderhoud
D ood.

Wees niet bevreesd,
ook je angst gaat hierin mee;
er is werkelijk niets
dat je ooit kreeg, had
of kon behouden.

Zie je dit onmiddellijk,
dan is de driedeling
ziener, zien en het geziene
versmolten tot
wat nooit heeft plaats gehad.

.